Swenska-Hoga: Uppdaterad produktinformation

Tester har visat att Swenska-Hoga 14 mm ej överensstämmer med nuvarande specificerade brottgräns. Anledningen till detta är en förändring i produktionen, vilket har påverkat repens brottgräns. Repens specificerade brottgräns har minskat från 4300 kg till ca 3000 kg.

SKARG utför under hösten ytterligare tester och kommer därefter att uppdatera specifikationen i enlighet med dessa testresultat. Kontakta gärna kundservice (support@skarg.se) med eventuella frågor eller funderingar.

Edit Februari 2015:
Tester av Swenska-Hogas brottgräns har genomförts under vintern 2014/2015 enligt ISO 1141:2012.
Resultaten visar att Swenska-Hogas brottgräns ligger på drygt 3200 kg; information som nu har uppdaterats på hemsidan.
Arbetet med att märka om befintliga produkter pågår.

 

Spåra från din sida.

admin

This information box about the author only appears if the author has biographical information. Otherwise there is not author box shown. Follow YOOtheme on Twitter or read the blog.

Kontakta oss


Råggatan 7, 118 59 Stockholm
+46 (0)8-525 278 00 info@skarg.se