Arkiv för August, 2014

Swenska-Hoga: Uppdaterad produktinformation

Tester har visat att Swenska-Hoga 14 mm ej överensstämmer med nuvarande specificerade brottgräns. Anledningen till detta är en förändring i produktionen, vilket har påverkat repens brottgräns. Repens specificerade brottgräns har minskat från 4300 kg till ca 3000 kg.

SKARG utför under hösten ytterligare tester och kommer därefter att uppdatera specifikationen i enlighet med dessa testresultat. Kontakta gärna kundservice (support@skarg.se) med eventuella frågor eller funderingar.

Edit Februari 2015:
Tester av Swenska-Hogas brottgräns har genomförts under vintern 2014/2015 enligt ISO 1141:2012.
Resultaten visar att Swenska-Hogas brottgräns ligger på drygt 3200 kg; information som nu har uppdaterats på hemsidan.
Arbetet med att märka om befintliga produkter pågår.

 

Kontakta oss


Råggatan 7, 118 59 Stockholm
+46 (0)8-525 278 00 info@skarg.se